top of page
ค้นหา

การตั้งชื่อตามหลักทักษา

ทักษา หรือ ทักษาปกรณ์ หรือภูมิทักษา เป็นศาสตร์การตั้งชื่อที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณและนิยมใช้กันมากที่สุด ปัจจุบันก็ยังคงเป็นศาสตร์หนึ่งที่ถูกนำไปใช้ประกอบกับศาสตร์อื่นๆในการตั้งชื่อมงคล


Hands folded in worship on a book with zodiac symbols and legendary star symbols.

บริการตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมงคล คลิกที่นี่


ในการอธิบายหลักทักษาปกรณ์ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ขออธิบายแยกเป็น 2 ส่วน คือ ภูมิ และ ทักษา


ภูมิ หรือตำแหน่งจะมี 8 ภูมิ แต่ละภูมิหรือตำแหน่งจะมีความหมายจากความเชื่อทางโหราศาสตร์อยู่ โดยภูมิจัดเรียงลำดับได้ดังนี้ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี

บริวาร ให้คุณทางด้านบริวาร ผู้แวดล้อมใกล้ชิด เป็นเคล็ดทำให้มีบริวาร ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา คนใช้ อุดมสมบูรณ์ สามีและบุตรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา

อายุ ให้คุณทางด้าน ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นเคล็ดทำให้เกิดสิริมงคลต่อสุขภาพ ร่างกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน มีอายุยืน

เดช ให้คุณทางด้าน อำนาจตบะเดชะ เป็นเคล็ดทำให้มีคนเคารพยำเกรง นับหน้าถือตา มีชื่อเสียงเกียรติยศ และตำแหน่งหน้าที่การงานที่มีอำนาจ

ศรี ให้คุณทางด้านความมีเสน่ห์ มีโชคลาภและความสำเร็จ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไป มีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบแต่ความเป็นสิริมงคลในชีวิต เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สิน โชคลาภและความสำเร็จ

มูละ ให้คุณทางการสร้างหลักฐานฐานะ เป็นเคล็ดทำให้มีหลักฐานฐานะทางการเงินมั่นคง พรั่งพร้อมด้วยสังหาและอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่อยู่ที่อาศัย สถานที่ทำงาน มรดกตกทอด 

อุตสาหะ ให้คุณทางด้านอาชีพการงาน เป็นเคล็ดทำให้มีความวิริยะอุตสาหะและมีความเพียรในการประกอบกิจทั้งปวง

มนตรี ให้คุณทางด้านผู้อุปถัมภ์ช่วยหลือ เป็นเคล็ดทำให้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา ผู้ใหญ่และเจ้านาย ให้ความอุปการะ ช่วยเหลือ คุ้มครอง สนับสนุน เป็นที่พึงพาอาศัยได้ มีแต่มิตรผู้หวังดี มีความคิดอ่านดี

กาลกิณี ชื่อบุคคลจะต้องห้ามมีอักษรที่เป็นกาลกิณีเด็ดขาด โดยกาลกิณี หมายถึง อุปสรรค ความทุกข์ความโศก สิ่งอัปมงคลทั้งปวง


ทักษา หมายถึงดาวอัฏฐเคราะห์ ทั้ง 8 ซึ่งจะแทนด้วยวันเกิด 7 วัน และมีวันพุธกลางคืน(ราหู) ด้วยอีก 1 รวมเป็น 8 และมีการจัดเรียงดังนี้


อาทิตย์ (1) ครุฑนาม: อ และ สระต่าง ๆ (ยกเว้นไม้หันอากาศ และเครื่องหมายการันต์)

จันทร์ (2) พยัคฆนาม: ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง

อังคาร (3) ราชสีนาม: จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ

พุธ (4) โสณนาม: ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ

เสาร์ (7) นาคนาม: ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น

พฤหัสบดี (5) มุสิกนาม: บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม

ราหู (8) คชนาม: ย ,ร ,ล ,ว

ศุกร์ (6) อัชชนาม: ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ


การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ตามโบราณนานมาก ชื่อของเพศชายมักใช้อักษรที่เป็นเดชนำหน้าหรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้อักษรที่เป็นศรีนำหน้าหรือเป็นส่วนประกอบ แต่ทั้งนี้ อาจใช้อักษรหมวดอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ที่จะเน้นให้ส่งเสริมในเรื่องใด แต่ห้ามใช้อักษรในหมวดกาลกิณีมาเป็นส่วนประกอบในชื่อ เนื่องจาก มีความเชื่อว่าจะไม่เป็นมงคล เพราะกาลกิณี หมายถึง อุปสรรค ความทุกข์ความโศก สิ่งอัปมงคลทั้งปวง

บริการตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมงคล คลิกที่นี่

Comments


Commenting has been turned off.
14308643_5463205_edited.png

© สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท พิชชาบารมี จำกัด

808/2-3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

Line QR code

         Line ID: @permboon  

Email:info.boonbaramee@gmail.com

         Tel: 095-9191993

  • Facebook
  • Line
bottom of page