top of page
ค้นหา

คำทำนายของศาสตร์ อายตนะ ๖

อายตนะ ๖ เป็นศาสตร์หนึ่ง ที่ถูกนำไปใช้ประกอบกับศาสตร์อื่นๆในการตั้งชื่อมงคล โดยอายตนะ หมายถึง เครื่องรับรู้ สิ่งเชื่อมต่อที่ทำให้รับรู้ในสิ่งซึ่งเป็นเหตุหรือบ่อเกิด โดยอายตนะ ๖ มีความหมายถึงทางรับรู้หกประการ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทำให้รับรู้ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จิตใจอารมณ์ ตามลำดับ


การตั้งชื่อตามหลักอายตนะ ๖ เป็นการนำคำว่า "อายตนะ ๖" มาใช้ เพื่อสื่อถึง การตั้งชื่อเพื่อให้เป็นเครื่องรับรู้หรือบ่งบอกบุคลิกผู้นั้นจากชื่อ


บริการตั้งชื่อมงคล หรือนามสกุลมงคล โดยใช้ศาสตร์สำคัญ 5 ศาสตร์ คลิกที่นี่


Thai design message frame.

โดยอายตนะ ๖ ในการตั้งชื่อวิเคราะห์ชื่อจะมีหลักการคิดคำนวณคล้ายกันกับเลขศาสตร์ แต่ใจความหลักคือ ตัวอักขระแต่ละตัวจะมีเลขกำลังดาวพระเคราะห์ กำลังเทวดาทั้ง 8 แฝงอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อนิสัยใจคอ อายตนะจะแบ่งตามกำลังดาวพระเคราะห์ ดังนี้


อาทิตย์ อ และ สระต่าง ๆ กำลังพระเคราะห์ : 6

จันทร์ ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง กำลังดาวพระเคราะห์ 15

อังคาร จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ กำลังพระเคราะห์ : 8

พุธ ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ กำลังพระเคราะห์ : 17

เสาร์ ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น กำลังพระเคราะห์ : 10

พฤหัสบดี บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม กำลังพระเคราะห์ : 19

พุธกลางคืน ย ,ร ,ล ,ว กำลังพระเคราะห์ : 12

ศุกร์ ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ กำลังพระเคราะห์ : 21


*หมายเหตุ: วันอาทิตย์ยกเว้นไม้หันอากาศ และเครื่องหมายการันต์


ผลรวมค่าอายตนะจะมีค่าเลขตัวเดียว ระหว่าง 1 - 9 แต่หากผลรวมเกิน ให้แยก และรวมกันจนเหลือเลขตัวเดียว จากนั้นนำเลขที่ได้มาดูความหมายจากคำพยากรณ์


ตัวอย่าง

ชื่อ : มิลิน

ม + สระ อิ + ล + สระ อิ +น

19(ม) + 6(สระ อิ) + 12(ล) + 6(สระ อิ) + 10(น)

53 >> 5 + 3 (แยกตัวเลขแล้วบวกกัน)

ผลรวม 8

ดูคำพยากรณ์ที่ เลข 8


บริการตั้งชื่อมงคล หรือนามสกุลมงคล โดยใช้ศาสตร์สำคัญ 5 ศาสตร์ คลิกที่นี่


ความหมายคำพยากรณ์ของศาสตร์อายตนะ ๖ มีดังนี้

อายตนะ 1

มีจิตใจเหมือนพ่อ จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คุ้มครองคนรอบข้างได้ มีเมตตากรุณา ห่วงใยดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง มักจะเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง เป็นที่พึ่งพิง ผู้พบเห็นคบค้าด้วยจะรู้สึกอบอุ่น สบายกาย สบายใจ


อายตนะ 2

มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใย เมตตาคนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็มักจะมีคนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง


อายตนะ 3

มักเหน็ดเหนื่อย ต้องคอยให้บริการผู้อื่นเสมอ เป็นคนสันโดษ กินน้อยใช้น้อย


อายตนะ 4

มักมีจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบน้อยใจ เสียใจ เก็บกด


อายตนะ 5

เปรียบได้ดังยักษ์ เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปมักดุร้ายหรือเจ้าอารมณ์เสมอ ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้


อายตนะ 6

เปรียบดังราชินี มีอำนาจวาสนาสูง เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่คนทั่วไป มักมีผู้คนแวดล้อมใกล้ชิด มีเสน่ห์ มีความสุขกายและใจ


อายตนะ 7

เปรียบดังปุโรหิต มีอำนาจบารมี มักต้องทำงานด้วยปาก คือพูดมากหน่อย เก่งในการพูดการเจรจา เป็นที่รักใคร่นับถือของบุคคลทั่วไป


อายตนะ 8

มีบารมีดั่งเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้า เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก


อายตนะ 9

เจ้าชะตาเปรียบได้ดั่งราชา มักจะมีอำนาจบารมีและมีเมตตาธรรม มักจะประสบความสำเร็จในชีวิต มีอำนาจวาสนาสูง มีบริวาร เป็นที่รักใคร่และได้รับการยกย่อง


บริการตั้งชื่อมงคล หรือนามสกุลมงคล โดยใช้ศาสตร์สำคัญ 5 ศาสตร์ คลิกที่นี่

Opmerkingen


Opmerkingen zijn uitgezet.
14308643_5463205_edited.png

© สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท พิชชาบารมี จำกัด

808/2-3 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

Line QR code

         Line ID: @permboon  

Email:info.boonbaramee@gmail.com

         Tel: 095-9191993

  • Facebook
  • Line
bottom of page